Sabloane

Debitarea gresiei și faianței după șablonul clientului